კომპანიები

გაიცანით გაზელები,

სწრაფად

მზარდი

კომპანიები

გაიცანით გაზელები,

სწრაფად

მზარდი

კომპანიები

გაზელ ფაინანსის ინვესტიცია სანიორეს მეღვინეობაში
გაზელ ფაინანსის ინვესტიცია სანიოერეს მეღვინეობაში ნაფარეულის მიკროზონაში ვენახების მფლობელ კომპანიაში

საქმიანობის წარმართვისა და ინვესტიციების განხორციელების პროცესში, გაზელ ფაინანსი გამოირჩევა გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი (ESG) პასუხისმგებლობით და ეთიკის უმაღლესი სტანდარტებით. გარემოსდაცვით, სოციალურ და მმართველობით საკითხებთან ან ეთიკურ ნორმებთან დაკავშირებული პრეტენზიების/საჩივრების ან სხვა სახის პრეტენზიის/საჩივრის შემთხვევაში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენს ESG და შესაბამისობის ოფიცერს, ემილი ჩენონს (საკონტაქტო ინფორმაცია).