კომპანიები

გაიცანი გაზელები

Შენობა

Სწრაფი ზრდა

კომპანიები

გაიცანი გაზელები

Შენობა

Სწრაფი ზრდა

კომპანიები

GAZELLE FUND LP INVESTS IN FRUIT LOGISTICS A 100% WOMEN-OWNED COLD STORAGE COMPANY
GAZELLE FUND LP INVESTS IN FRUIT LOGISTICS A 100% WOMEN-OWNED COLD STORAGE COMPANY

საქმიანობის წარმართვისა და ინვესტიციების განხორციელების პროცესში, გაზელ ფაინანსი გამოირჩევა გარემოსდაცვითისოციალური და მმართველობითი (ESG) პასუხისმგებლობით და  ეთიკის უმაღლესი სტანდარტებით. იგივეს მოვითხოვთ  კომპანიებისგან, რომლებშიც ვახორციელებთ ინვესტირებას. გარემოსდაცვითსოციალურ და მმართველობით საკითხებთან ან ეთიკურ ნორმებთან დაკავშირებული პრეტენზიების/საჩივრების  შემთხვევაში გაზელ ფაინანსის, მის მიერ მართული ფონდების ან იმ კომპანიების მიმართ, რომელშიც გაზელ ფაინანსი ახდენს ინვესტირებას, ან სხვა სახის  პრეტენზიის/საჩივრის შემთხვევაში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ გაზელ ფაინანსის ESG და შესაბამისობის ოფიცერსემილი ჩანონს (საკონტაქტო ინფორმაციისთვის, იხილეთ ჩვენი საკონტაქტო გვერდი). იგი დაუყოვნებლივ მოახდენს რეაგირებას და იმუშავებს თქვენთან ერთად  საკითხის გადაჭრაზე, ანონიმურობის სრული დაცვით.
გაიცანით ჩვენი გუნდი