ინვესტიციების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენი ადგილობრივი წარმომადგენლობის ოფისს:

 

თბილისი, საქართველო

პეტრე მელიქიშვილის 8ა/ ერეკლე ტატიშვილის 1; 0179
ბიზნეს ცენტრი მელიქიშვილზე, მე-7 სართ.
ტ: +995 32 2 2432 432

+995 591 117 936

+995 593 941 405
georgia@gazellefinance.com

ერევანი, სომხეთი

ტერიანის ქუჩა, 
105/1 მე-5 სართული, ოფისი 505
ტ: +374 938 358 85
armenia@gazellefinance.com

 

ზოგადი კითხვებისა და კომენტარებისთვის, მიმართეთ ჩვენს ცენტრალურ ოფისს:
თბილისი, საქართველო


პეტრე მელიქიშვილის 8ა/ ერეკლე ტატიშვილის ქ. 1; 0179
ბიზნეს ცენტრი მელიქიშვილზე, მე-7 სართ.
ტელ: +995 32 2 2432 432
info@gazellefinance.com

კარიერა

გაზელ ფაინანსში დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, ეწვიეთ ჩვენს გვერდს კარიერული შესაძლებლობების შესახებ. 

საჩივრები/პრეტენზიები

გარემოსდაცვითსოციალურ და მმართველობით საკითხებთან ან ეთიკის ნორმებთან დაკავშირებული ნებისმიერი საჩივრისპრობლემის ან შეკითხვის შემთხვევაშიგთხოვთდაუკავშირდეთ გაზელ ფაინანსის შესაბამისობის ოფიცერს

grievance@gazellefinance.com

ტელ: +995 32 2 2432 432

მისამართი:პეტრე მელიქიშვილის 8ერეკლე ტატიშვილის . 1; 0179

ბიზნეს ცენტრი მელიქიშვილზემე-7 სართ.

FOLLOW US