მეტი სიახლეები
Image

痺。痺。 窶榱Γ痺雪�痺雪Β痺「痺憮�痺昵Β痺 痺、痺昵�痺乍�" 痺吼ヰ痺憮ヰ痺乍Ε痺痺 痺。痺雪�痺憮ヵ痺批Γ痺「痺倔Μ痺倔� 痺、痺昵�痺乍�痺。 "痺低ヰ痺貰ヴ痺 痺、痺昵�痺乍�痺。窶 (Gazelle Fund) 痺榱ヰ痺痺「痺憮�痺昵Β痺 痺ョ痺乍ヴ痺黛ヰ

ავტორი: Partnership Fund

30-09-2016

ტეგები:: Partnership Fund |
გაზიარება:

痺。痺。痺。痺雪�痺雪Β痺「痺憮�痺昵Β痺 痺、痺昵�痺乍�" 痺吼ヰ痺憮ヰ痺乍Ε痺痺 痺。痺雪�痺憮ヵ痺批Γ痺「痺倔Μ痺倔� 痺、痺昵�痺乍�痺。 "痺低ヰ痺貰ヴ痺 痺、痺昵�痺乍�痺。” (Gazelle Fund) 痺榱ヰ痺痺「痺憮�痺昵Β痺 痺ョ痺乍ヴ痺黛ヰ. 痺ィ痺批Γ痺雪ヱ痺雪�痺倔Γ 痺ィ痺批�痺雪�痺ョ痺帋ヴ痺黛ヴ痺黛Γ痺。痺雪�痺雪Β痺「痺憮�痺昵Β痺 痺、痺昵�痺乍�痺。" 痺雪Θ痺帋ヰ痺。痺痺」痺壯ヴ痺黛ヴ痺壯�痺 痺乍�痺痺批Η痺「痺昵Β痺帋ヰ 痺乍ヰ痺甫�痺 痺。痺雪ヲ痺雪�痺批�痺倔Ν痺批�, "痺低ヰ痺貰ヴ痺 痺、痺昵�痺乍�痺。痺帋�痺雪Β痺例ヵ痺批�痺 痺榱ヰ痺痺「痺憮�痺昵Β痺倔Γ - Gazelle Finance LLC-痺倔Γ 痺帋ヴ痺憮ヴ痺ッ痺批Β痺帋ヰ 痺ッ痺批Ζ痺痺 痺壯�痺黛ヴ痺痺「痺倔�, 痺ー痺昵�痺雪�痺乍�痺倔Γ 痺。痺雪Π痺批�痺帋Ξ痺倔Ζ痺 痺。痺雪�痺憮ヵ痺批Γ痺「痺倔Μ痺倔� 痺、痺昵�痺乍�痺。 DGGF 痺乍ヰ 痺ー痺昵�痺雪�痺乍�痺倔Γ 痺低ヰ痺憮ヵ痺倔�痺雪Β痺批ヱ痺倔Γ 痺黛ヰ痺憮�痺倔Γ FMO 痺ャ痺雪Β痺帋�痺帋ヰ痺乍ヲ痺批�痺壯ヴ痺黛�痺 痺帋�痺雪Ξ痺批Β痺批Γ 痺ョ痺批�痺. 痺ョ痺批�痺帋�痺ャ痺批Β痺倔Γ 痺ェ痺批Β痺批�痺昵�痺倔ヰ痺。 痺甫�痺ェ痺 痺榱Β痺批�痺倔ヴ痺痺, 痺批�痺昵�痺昵�痺倔�痺倔Γ痺 痺乍ヰ 痺帋ン痺低Β痺雪ン痺 痺低ヰ痺憮ヵ痺倔�痺雪Β痺批ヱ痺倔Γ 痺帋�痺憮�痺。痺「痺痺 痺乍�痺帋�痺「痺痺 痺・痺」痺帋Γ痺倔Κ痺甫�痺壯� 痺乍ヰ痺批Γ痺ャ痺痺. „痺低ヰ痺貰ヴ痺 痺、痺昵�痺乍�" 痺帋Μ痺倔Β痺 痺乍ヰ 痺。痺雪Κ痺」痺雪�痺 痺黛�痺貰�痺批Γ痺批ヱ痺。 痺乍ヰ痺雪Ζ痺倔�痺雪�痺。痺批ヱ痺。. 痺黛�痺貰�痺批Γ痺批ヱ痺。, 痺痺昵�痺壯ヴ痺黛�痺雪Μ 痺ャ痺雪Β痺帋ヰ痺「痺批ヱ痺雪Γ 痺帋�痺雪Θ痺ャ痺倔ヴ痺。 痺乍ヰ 痺。痺ャ痺痺雪Ζ痺 痺低ヰ痺憮ヵ痺倔�痺雪Β痺批ヱ痺倔Γ 痺榱�痺「痺批�痺ェ痺倔ヰ痺壯� 痺雪Η痺甫�. 痺ィ痺批�痺雪�痺ョ痺帋ヴ痺黛�痺。 痺帋�痺ョ痺批ン痺甫�痺 痺。痺雪Η痺雪Β痺例ヵ痺批�痺昵Κ痺 痺雪�痺「痺批Β痺憮ヰ痺「痺倔Ε痺壯� 痺、痺倔�痺雪�痺。痺」痺痺 痺痺批Γ痺」痺痺。痺批ヱ痺倔Γ 痺ャ痺ァ痺雪Β痺 痺低ヰ痺雪Λ痺批�痺乍ヴ痺黛ヰ, 痺痺雪Μ 痺雪Π痺雪�痺 痺黛�痺貰�痺批Γ痺批ヱ痺倔Γ 痺ャ痺雪�痺昵Ξ痺ァ痺批ヱ痺倔Γ痺 痺乍ヰ 痺ィ痺批Γ痺雪ヱ痺雪�痺倔Γ痺雪ン 痺雪Π痺雪�痺 痺。痺雪�痺」痺ィ痺雪� 痺雪ン痺低�痺壯ヴ痺黛�痺。, 痺ィ痺批�痺昵Γ痺雪ヵ痺壯ヴ痺黛�痺。痺 痺乍ヰ 痺批�痺昵�痺昵�痺倔�痺」痺痺 痺貰Β痺乍�痺。 痺低ヰ痺痺雪�痺「痺昵Β痺 痺倔Η痺憮ヴ痺黛ヰ 痺乍ヰ 痺雪�痺雪Κ痺 痺。痺雪�痺」痺例ヰ痺 痺ャ痺甫�痺倔�痺。 痺。痺雪�痺雪Β痺「痺憮�痺昵Β痺 痺、痺昵�痺乍� 痺ィ痺批�痺「痺雪�痺。. 痺低ヰ痺、痺昵Β痺帋ヴ痺黛Ε痺壯� 痺乍�痺吼Ε痺帋ヴ痺憮Δ痺倔Γ 痺例ヰ痺憮ヰ痺ョ痺帋ヰ痺 痺。痺。 "痺。痺雪�痺雪Β痺「痺憮�痺昵Β痺 痺、痺昵�痺乍�”, 痺痺昵ヲ痺昵Β痺ェ Gazelle Fund-痺倔Γ 痺批Β痺-痺批Β痺例� 痺榱ヰ痺痺「痺憮�痺昵Β痺, 痺、痺昵�痺乍�痺。 痺吼ヰ痺榱�痺「痺雪�痺ィ痺 6 痺帋�痺壯�痺昵�痺 痺雪Κ痺ィ 痺乍�痺壯ヰ痺痺倔Γ 痺帋�痺ェ痺」痺壯�痺黛�痺。 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Β痺批ヱ痺倔� 痺ィ痺批ン痺倔Γ. Gazelle Fund-痺倔Γ 痺吼ヰ痺榱�痺「痺雪�痺 痺。痺雪Ξ痺ァ痺倔Γ 痺批Δ痺雪�痺貰ヴ 27,5 痺帋�痺 痺乍�痺壯ヰ痺痺倔ヰ, 痺。痺雪�痺乍ヰ痺憮ヰ痺ェ 痺帋�痺憮�痺帋Ε痺 60% 痺。痺雪Η痺雪Β痺例ヵ痺批�痺昵Κ痺 痺乍ヰ痺倔Π痺雪Β痺ッ痺批ヱ痺. 痺ョ痺昵�痺 痺ィ痺批�痺乍ヲ痺昵� 痺、痺昵�痺乍�痺。 痺。痺雪�痺憮ヵ痺批Γ痺「痺倔Μ痺倔� 痺帋�痺ェ痺」痺壯�痺黛ヰ 70 痺帋�痺 痺雪Κ痺ィ 痺乍�痺壯ヰ痺痺雪�痺乍ヴ 痺低ヰ痺倔ヶ痺痺乍ヴ痺黛ヰ. 痺、痺昵�痺乍Γ 痺帋ヰ痺痺例ヰ痺甫Γ 痺雪Κ痺ィ-痺ィ痺 痺痺批ヲ痺倔Γ痺「痺痺倔Β痺批ヱ痺」痺壯� 痺吼�痺帋�痺雪�痺倔ヰ Gazelle Finance, 痺、痺昵�痺乍�痺。 痺榱ヰ痺痺「痺憮�痺昵Β痺批ヱ痺 痺雪Β痺倔ヰ痺 痺ー痺昵�痺雪�痺乍�痺倔Γ 痺。痺雪Π痺批�痺帋Ξ痺倔Ζ痺 痺。痺雪�痺憮ヵ痺批Γ痺「痺倔Μ痺倔� 痺、痺昵�痺乍� DGGF 痺乍ヰ 痺ー痺昵�痺雪�痺乍�痺倔Γ 痺低ヰ痺憮ヵ痺倔�痺雪Β痺批ヱ痺倔Γ 痺黛ヰ痺憮�痺 FMO. 痺、痺昵�痺乍Γ 痺榱ヰ痺痺「痺憮�痺昵Β痺批ヱ痺例ヰ痺 痺批Β痺例ヰ痺 痺雪Ζ痺倔�痺雪�痺。痺批ヱ痺。 痺雪Κ痺ィ-痺倔Γ 痺帋�痺雪ヵ痺痺昵ヱ痺倔Γ 痺低ヰ痺憮ヵ痺倔�痺雪Β痺批ヱ痺倔Γ 痺。痺雪Ζ痺倔�痺雪�痺。痺 痺倔�痺。痺「痺倔Δ痺」痺「痺 - „痺」痺ェ痺ョ痺昵ヴ痺例�痺。 痺吼ヴ痺痺ォ痺 痺。痺雪�痺憮ヵ痺批Γ痺「痺倔Μ痺倔� 痺吼�痺痺榱�痺痺雪Μ痺倔ヰ" OPIC, 痺痺昵�痺批�痺帋ヰ痺ェ 痺、痺昵�痺乍Γ 痺。痺批Γ痺ョ痺倔Γ 痺。痺雪Π痺倔� 痺低ヰ痺帋�痺」痺ァ痺 21 痺帋�痺壯�痺昵�痺 痺雪Κ痺ィ 痺乍�痺壯ヰ痺痺. 痺批Γ 痺雪Β痺倔Γ 痺榱�痺痺甫ヴ痺壯� 痺ィ痺批�痺例Π痺甫ヴ痺甫ヰ, 痺痺昵Μ痺 痺。痺雪�痺雪Β痺「痺憮�痺昵Β痺 痺、痺昵�痺乍� 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Μ痺倔ヰ痺。 痺乍ヴ痺黛Γ 痺。痺雪ヴ痺痺例ヰ痺ィ痺昵Β痺倔Γ痺 痺吼�痺憮Γ痺昵Β痺ェ痺倔Ε痺帋Κ痺, 痺痺昵�痺批�痺倔Μ 痺帋ヴ痺「痺ャ痺倔�痺雪ン 痺、痺昵�痺」痺。痺倔Β痺批ヱ痺」痺壯� 痺倔Η痺憮ヴ痺黛ヰ 痺。痺雪Η痺雪Β痺例ヵ痺批�痺昵Κ痺 痺帋Μ痺倔Β痺 痺乍ヰ 痺。痺雪Κ痺」痺雪�痺 痺黛�痺貰�痺批Γ痺ィ痺 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Μ痺倔ヴ痺黛�痺。 痺低ヰ痺憮Π痺昵Β痺ェ痺倔ヴ痺壯ヴ痺黛�痺.

"痺低ヰ痺貰ヴ痺 痺、痺昵�痺乍�” (Gazelle Fund) 痺吼ヰ痺憮ヰ痺乍ヰ痺ィ痺, 痺昵�痺「痺雪Β痺倔�痺。 痺ィ痺「痺雪Δ痺ィ痺 痺痺批ヲ痺倔Γ痺「痺痺倔Β痺批ヱ痺」痺壯� 痺。痺雪�痺憮ヵ痺批Γ痺「痺倔Μ痺倔� 痺、痺昵�痺乍�痺, 痺痺昵�痺批�痺倔Μ Gazelle Finance 痺乍ヰ痺雪Ζ痺」痺ォ痺憮ヰ. 痺帋�痺雪Β痺例ヵ痺批�痺 痺榱ヰ痺痺「痺憮�痺昵Β痺 Gazelle Finance 痺吼� 痺ャ痺雪Β痺帋�痺雪ン痺低ヴ痺憮Γ 痺雪Κ痺ィ-痺ィ痺, 痺乍ヴ痺壯ヰ痺甫ヴ痺痺倔Γ 痺ィ痺「痺雪Δ痺ィ痺 痺痺批ヲ痺倔Γ痺「痺痺倔Β痺批ヱ痺」痺 痺。痺雪�痺憮ヵ痺批Γ痺「痺倔Μ痺倔� 痺、痺昵�痺乍Γ, 痺痺昵�痺批�痺倔Μ 痺雪Κ痺ィ-痺。 痺、痺倔�痺雪�痺。痺」痺痺 痺貰ヴ痺乍ヰ痺帋Π痺批ン痺甫ヴ痺壯�痺黛�痺。 痺。痺雪ヰ痺低ヴ痺憮Δ痺昵Γ 痺帋�痺批Β 痺雪Β痺倔Γ 痺痺批ヲ痺」痺壯�痺痺批ヱ痺」痺壯�. Gazelle Fund-痺倔Γ 痺帋�痺貰ヰ痺憮�痺 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Μ痺倔ヴ痺黛�痺。 痺低ヰ痺憮Π痺昵Β痺ェ痺倔ヴ痺壯ヴ痺黛ヰ 痺ァ痺昵Ζ痺倔� 痺。痺雪ヱ痺ュ痺昵�痺 痺吼ヰ痺甫Κ痺倔Β痺倔Γ 痺・痺甫ヴ痺ァ痺憮ヴ痺黛Κ痺, 痺吼ヴ痺痺ォ痺昵ン 痺。痺雪Η痺雪Β痺例ヵ痺批�痺昵Κ痺, 痺。痺昵�痺ョ痺批�痺ィ痺, 痺帋�痺壯ン痺昵ヵ痺雪Γ痺 痺乍ヰ 痺ァ痺倔Β痺低�痺貰ヴ痺例Κ痺.

Share
Tags: Partnership Fund |
გაზელ კომპანიების სიახლეებიუახლესი ტეგები
უახლესი ტეგები