მეტი სიახლეები
Image

ავტორი:

11-12-2020

ავტორი:

11-12-2020

痺低ヰ痺貰ヴ痺 痺、痺雪�痺憮ヴ痺憮Γ痺帋ヰ 痺榱Β痺批�痺倔Ε痺 痺ョ痺雪Β痺倔Γ痺ョ痺倔Γ 痺ゥ痺雪�痺。 痺帋Ξ痺雪Β痺帋�痺批ヱ痺批� 痺吼�痺帋�痺雪�痺倔ヰ痺ィ痺 窶榱�痺雪�痺憮ヰ窶 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Μ痺倔ヰ 痺低ヰ痺憮ヰ痺ョ痺昵Β痺ェ痺倔ヴ痺壯ヰ


痺・痺甫ヴ痺ァ痺雪�痺雪Κ痺 痺雪Β痺。痺批ヱ痺」痺壯� 痺批�痺昵�痺昵�痺倔�痺」痺痺 痺吼Β痺倔ヶ痺倔Γ痺倔Γ 痺、痺昵�痺貰ヴ, 痺、痺昵�痺乍� 痺低ヰ痺貰ヴ痺壯� 痺吼ヵ痺壯ヰ痺 痺低ヰ痺憮ヰ痺低Β痺ォ痺昵ヱ痺。 痺。痺雪Η痺雪Β痺例ヵ痺批�痺昵Κ痺 痺帋�痺・痺帋ヴ痺 痺帋Μ痺倔Β痺 痺乍ヰ 痺。痺雪Κ痺」痺雪�痺 痺貰�痺帋�痺。 痺。痺雪Ξ痺雪Β痺帋�痺批ヱ痺ィ痺 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Β痺批ヱ痺雪Γ. 痺雪Π痺壯ヰ痺ョ痺雪�, 痺、痺昵�痺乍�痺 600,000 痺雪Κ痺ィ 痺乍�痺壯ヰ痺痺倔Γ 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Μ痺倔ヰ 痺低ヰ痺憮ヰ痺ョ痺昵Β痺ェ痺倔ヴ痺壯ヰ 痺榱Β痺批�痺倔Ε痺 痺ョ痺雪Β痺倔Γ痺ョ痺倔Γ 痺ゥ痺雪�痺。 痺榱Β痺昵ン痺」痺・痺「痺批ヱ痺倔Γ 痺帋Ξ痺雪Β痺帋�痺批ヱ痺批� 痺吼�痺帋�痺雪�痺倔ヰ痺ィ痺 窶榱�痺雪�痺憮ヰ窶.

ტეგები: |
გაზიარება
Image

ავტორი:

10-07-2020

ავტორი:

10-07-2020

痺低ヰ痺貰ヴ痺 痺、痺雪�痺憮ヰ痺憮Γ痺倔Γ 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Μ痺倔ヰ 痺。痺雪�痺倔�痺痺批Γ 痺帋ヴ痺ヲ痺甫�痺憮ヴ痺昵ヱ痺雪Κ痺


痺低ヰ痺貰ヴ痺 痺、痺雪�痺憮ヰ痺憮Γ痺倔Γ 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Μ痺倔ヰ 痺。痺雪�痺倔�痺批Β痺批Γ 痺帋ヴ痺ヲ痺甫�痺憮ヴ痺昵ヱ痺雪Κ痺 痺憮ヰ痺、痺雪Β痺批Ε痺壯�痺。 痺帋�痺吼Β痺昵ヶ痺昵�痺雪Κ痺 痺甫ヴ痺憮ヰ痺ョ痺批ヱ痺倔Γ 痺帋Ζ痺壯�痺黛ヴ痺 痺吼�痺帋�痺雪�痺倔ヰ痺ィ痺禄n

ტეგები: |
გაზიარება
Image

ავტორი:

01-07-2020

ავტორი:

01-07-2020

ტეგები: |
გაზიარება
Image

ავტორი:

26-11-2019

ავტორი:

26-11-2019

痺雪Β 痺乍ヰ痺甫�痺ヲ痺雪�痺昵� - 痺倔�痺「痺批Β痺甫�痺 痺憮ヰ痺例�痺 痺ッ痺雪�痺批�痺倔Γ痺ォ痺批Γ痺例ヰ痺


ტეგები: |
გაზიარება
Image

ავტორი:

05-11-2019

ავტორი:

05-11-2019

痺低ヰ痺貰ヴ痺 痺、痺昵�痺乍�痺 痺例Π痺倔�痺倔Γ 痺低ヰ痺乍ヰ痺帋ヰ痺帋Ε痺ィ痺雪ヵ痺批ヱ痺批� 痺乍ヰ 痺批Η痺。痺榱�痺痺「痺倔�痺 痺。痺雪Ξ痺雪Β痺帋�痺ィ痺 痺憮ヰ痺例Γ痺ッ痺 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Μ痺倔ヰ 痺低ヰ痺憮ヰ痺ョ痺昵Β痺ェ痺倔ヴ痺壯ヰ


ტეგები: |
გაზიარება
გაზელ კომპანიების სიახლეები


უახლესი ტეგები
უახლესი ტვიტები