მეტი სიახლეები
Image

ავტორი: www.pia.ge

10-11-2017

ავტორი: www.pia.ge

10-11-2017

痺低ヰ痺貰ヴ痺 痺、痺雪�痺憮ヴ痺憮Γ痺倔Γ 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Μ痺倔�痺。 痺乍ヰ痺ョ痺帋ヰ痺痺批ヱ痺倔� 痺痺批Γ痺「痺昵Β痺憮ヴ痺黛�痺。 痺・痺。痺批�痺帋ヰ 窶榱ン痺批ヲ痺」痺。痺「痺昵�窶 痺雪Π痺雪�痺 痺昵ヱ痺倔ヴ痺・痺「痺 痺低ヰ痺ョ痺。痺憮ヰ


გაზიარება
Image

ავტორი: Economy.ge

09-11-2017

ავტორი: Economy.ge

09-11-2017

痺低�痺昵Β痺低� 痺ゥ痺批Β痺・痺批ヶ痺倔Κ痺甫�痺壯� "痺低ヰ痺貰ヴ痺 痺、痺雪�痺憮ヰ痺憮Γ痺倔Γ窶 痺帋�痺批Β 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Β痺批ヱ痺」痺壯� 痺昵ヱ痺倔ヴ痺・痺「痺倔Γ 痺低ヰ痺ョ痺。痺憮ヰ痺。 痺乍ヰ痺批Γ痺ャ痺痺


痺。痺雪Η痺雪Β痺例ヵ痺批�痺昵Γ 痺批�痺昵�痺昵�痺倔�痺倔Γ痺 痺乍ヰ 痺帋ン痺低Β痺雪ン痺 痺低ヰ痺憮ヵ痺倔�痺雪Β痺批ヱ痺倔Γ 痺帋�痺憮�痺。痺「痺痺倔Γ 痺帋�痺雪ン痺低�痺壯ヴ 痺低�痺昵Β痺低� 痺ゥ痺批Β痺・痺批ヶ痺倔Κ痺甫�痺壯� 痺痺批Γ痺「痺昵Β痺憮ヴ痺黛�痺。 痺・痺。痺批� 窶榱ン痺批ヲ痺」痺。痺「痺昵Γ窶 痺雪Π痺雪�痺 痺昵ヱ痺倔ヴ痺・痺「痺倔Γ 痺低ヰ痺ョ痺。痺憮ヰ痺。 痺乍ヰ痺批Γ痺ャ痺痺, 痺痺昵�痺批�痺倔Μ 窶榱ヲ痺雪ヶ痺批� 痺、痺昵�痺乍�痺。窶 痺帋�痺批Β 痺低ヰ痺憮Π痺昵Β痺ェ痺倔ヴ痺壯ヴ痺黛Ε痺壯� 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Μ痺倔�痺 痺ィ痺批�痺・痺帋�痺. 痺低ヰ痺ョ痺。痺憮�痺。 痺ェ痺批Β痺批�痺昵�痺倔ヰ痺壯Γ 痺雪Γ痺批ヵ痺 窶憮ヲ痺雪ヶ痺批� 痺、痺雪�痺憮ヰ痺憮Γ痺倔Γ窶 痺雪Θ痺帋ヰ痺。痺痺」痺壯ヴ痺黛ヴ痺壯� 痺乍�痺痺批Η痺「痺昵Β痺 痺ッ痺批Ζ痺痺 痺壯�痺黛ヴ痺痺「痺, 痺ー痺昵�痺雪�痺乍�痺倔Γ 痺批�痺ゥ痺 痺。痺雪Η痺雪Β痺例ヵ痺批�痺昵Κ痺 痺ッ痺昵Κ 痺乍�痺」痺帋ヰ, 痺雪Κ痺ィ-痺。 痺批�痺ゥ痺 痺。痺雪Η痺雪Β痺例ヵ痺批�痺昵Κ痺 痺倔ヰ痺 痺吼ヴ痺壯�, 痺雪Γ痺批ヵ痺 痺。痺雪�痺雪Β痺「痺憮�痺昵Β痺 痺、痺昵�痺乍�痺。痺 痺乍ヰ 痺。痺ョ痺甫ヰ 痺」痺ャ痺ァ痺批ヱ痺批ヱ痺倔Γ 痺ャ痺雪Β痺帋�痺帋ヰ痺乍ヲ痺批�痺壯ヴ痺黛� 痺乍ヰ痺批Γ痺ャ痺痺憮ヴ痺.

გაზიარება
Image

ავტორი: Gazelle Finance

09-11-2017

ავტორი: Gazelle Finance

09-11-2017

痺低ヰ痺貰ヴ痺 痺、痺雪�痺憮ヴ痺憮Γ痺倔Γ 痺帋�痺批Β 痺。痺雪Η痺雪Β痺例ヵ痺批�痺昵Κ痺 痺低ヰ痺憮Π痺昵Β痺ェ痺倔ヴ痺壯ヴ痺黛Ε痺壯� 痺榱�痺痺甫ヴ痺壯� 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Μ痺倔�痺。 痺雪Θ痺憮�痺ィ痺甫�痺倔Γ 痺ェ痺批Β痺批�痺昵�痺倔ヰ


გაზიარება
Image

ავტორი: Partnership Fund

30-09-2016

ავტორი: Partnership Fund

30-09-2016

痺。痺。 窶榱Γ痺雪�痺雪Β痺「痺憮�痺昵Β痺 痺、痺昵�痺乍�" 痺吼ヰ痺憮ヰ痺乍Ε痺痺 痺。痺雪�痺憮ヵ痺批Γ痺「痺倔Μ痺倔� 痺、痺昵�痺乍�痺。 "痺低ヰ痺貰ヴ痺 痺、痺昵�痺乍�痺。窶 (Gazelle Fund) 痺榱ヰ痺痺「痺憮�痺昵Β痺 痺ョ痺乍ヴ痺黛ヰ


გაზიარება
Image

ავტორი:

21-06-2016

ავტორი:

21-06-2016

ტეგები: |
გაზიარება
გაზელ კომპანიების სიახლეები


უახლესი ტეგები
უახლესი ტვიტები